Дэлгэрэнгүй  

38
БҮРТГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧ
18
АЖИЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН АЖЛУУД

АЖИЛ САНАЛЫН ТОО ОГНОО АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Ерөнхий нягтлан бодогч

Худалдааны байгууллагад ажиллаж байсан.
3
2016/09/28
Хугацаа дууссан
500000₮-2000000₮ Том

Аудио монтаж хийлгэнэ.

FM-ээр цацагдах ярилцлагыг монтаж хийж бэлдэх.
0
2016/09/28
Хугацаа дууссан
50000₮-500000₮ Дунд

Ppt бэлдүүлнэ

ахөрх
1
2016/09/26
Хугацаа дууссан
2000000₮--с дээш₮ 2 саяас дээш

Нярав

өахөх
1
2016/09/21
Хугацаа дууссан
0₮-50000₮ Жижиг

Чанарын судалгаа хийнэ

өахрөах
0
2016/09/21
Хугацаа дууссан
0₮-50000₮ Жижиг

Санхүүгийн шинжээч

өарөуохрөроух
1
2016/09/19
Хугацаа дууссан
50000₮-500000₮ Дунд

Photoshop зураг засах

ахрах
1
2016/09/16
Хугацаа дууссан
50000₮-200000₮ Дунд

Тестийн ажил

өаөөрахоөрах
1
2016/09/13
Хугацаа дууссан
50000₮-500000₮ Дунд

Инженер

бабөа
1
2016/09/05
100 өдөр үлдсэн
200000₮--с дээш₮ Томоохон

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно © 2016